Thursday, October 1, 2009

3

Anak saya sudah pendai menyebut 3 dengan betul.

3 as in THREE, not TREE.

Syabbas, bette...