Monday, September 7, 2009

Sudahkah Anda


Mengkhususkan (atau membuat kira-kira) perbelanjaan anda untuk musim perayaan ini?

Merancang percutian anda?

Menyelesaikan kerja-kerja tertunggak supaya boleh bercuti dengan aman (dan tidur malam tidak diganggu mimpi ngeri mengenai kerja)?
Saya BELUM.